GLASSPOL, spol. s r. o.

Rozvody pitné vody z tvárné litiny:

 • trouby se všemi typy hrdlových spojů, protikorozivních, mechanických a tepelných ochran povrchů
 • hrdlové a přírubové tvarovky
 • BLUTOP, litinové rozvody tlakové vody malých rozměrů

Kanalizační trubní systémy z tvárné litiny:

 • tlakové
 • gravitační

Armatury pro pitnou vodu:

 • domovní přípojky, šoupátka
 • hydranty, filtry, montážní vložky, vzdušníky
 • uzavírací a zpětné klapky
 • combi armatury, regulační ventily
 • spojovací materiál
 • nožová šoupátka, vřetenová šoupátka, hradítka, koncové klapky atd.

Kameninové potrubí a tvarovky

 • trouby a tvarovky hrdlové pro otevřený výkop
 • bezhrdlové trouby pro bezvýkopové technologie
 • žlaby a desky pro kanalizační šachty

Hospodaření s dešťovou vodou

 • vsakovací systémy
 • odvodňovací a mikroštěrbinové žlábky
 • plastové nádrže
 • plastové ORL

Plastové trouby a tvarovky z PVC, PP, PE, HDPE, GPR:

 • kanalizační potrubí a tvarovky z hladkého PVC DN100-800 SN4, SN8, SN10, SN12
 • kanalizační potrubí a tvarovky z hladkého, korugovaného a žebrovaného PP SN8, SN10, SN16
 • navrtávací odbočky CONNEX (DN160 a DN200 s kulovým kloubem 0-11°)
 • navrtací odbočka FABEKUN (průchodka s integrovaným kulovým kloubem)
 • kanalizační revizní šachty DN315, DN400, DN600, DN1000
 • vodovodní potrubí a tvarovky z PE a PVC
 • drenáže a chráničky
 • sklolaminátové potrubí a tvarovky

Opravné materiály:

 • pásy nerezové, litinové
 • spojky a příruby pro všechny druhy trub

Betonové výrobky:

 • trouby kruhové betonové a železobetonové, k protlačování, vejčité betonové a železobetonové, podkladky
 • šachty, dešťové a horské vpusti (skruže, kónusy, zákrytové a přechodové desky, dna)
 • nádrže a ekologie (retenční nádrže, odlučovače ropných látek a tuků, protihlukové stěny)
 • betonová dlažba, obrubníky, přídlažba, drobná architektura (stříšky, lavičky, odpadkové koše), zdící materiály (bednící, lícové a štípané tvarovky)
 • stropní panely (vylehčené, SPIROLL, Filigran), střešní kazetové desky a žlaby, lodžie, silniční panely

Poklopy a mříže:

 • poklopy celolitinové (kruhové, čtvercové, logované)
 • poklopy BEGU (zatížení A50, B125, D400)
 • poklopy nelitinové (z polyuretanu, hliníkové, z pozinkované oceli, nerezové, pro zadláždění, ocelové)
 • mříže celolitinové (třída C, D), BEGU (třída C, D), pryžové
 • vodárenské poklopy (ventilový, šoupátkový, hydrantový)

Dopravní stavby:

 • betonová zámková a velkoformátová dlažba, obrubníky, přídlažba, palisády
 • prvky venkovní architektury, stříšky, lavičky, odpadkové koše
 • zdící plotové tvarovky, protihlukové stěny
 • silniční panely, štěrbinové žlaby
 • kamenivo, štěrky, písky
 • geomřížovina, geotextilie

DODAVATELÉ

K našim dodavatelům patří renomovaní výrobci se špičkovou kvalitou výrobků.

PROFIL FIRMY

NAŠIMI ZÁKAZNÍKY JSOU STAVEBNÍ FIRMY I SOUKROMÍ ŘEMESLNÍCI

Našimi hlavními odběrateli jsou především stavební firmy se specializací na výstavbu inženýrských sítí a jednotlivé provozy vodovodů a kanalizací, kterým dodáváme zejména vodoinstalační materiál na opravy a rekonstrukce kanalizačních a vodovodních sítí.

Neuzavíráme se ani menším odběratelům jako jsou řemeslníci zabývající se opravou rozvodů vody a kanalizačních odpadů, nabízíme levné a kvalitní zboží v širokém sortimentu i stavebninám a prodejnám vodoinstalačního materiálu.

Pochopení v našich skladech najde i stavebník rodinného domku, domácí kutil i ten, kdo opravuje poškozenou kanalizaci. Naši pracovníci každému rádi vysvětlí a ukáží možnosti opravy vodovodu nebo opravu starého nebo budování nového kanalizačního odpadu.

Pokud máte zájem o zpracování cenové nabídky, neváhejte nás kontaktovat.

GLASSPOL, spol. s r. o.

Firma Glasspol, spol. s r. o. se sídlem v Kroměříži působí na trhu s vodovodním materiálem od roku 1991. Za tuto dobu vyrostla z malého oblastního prodejce na firmu s celorepublikovou působností. Postupně byly rozšiřovány vlastní prodejní místa ruku v ruce s rozšiřováním konsignačních skladů u významných odběratelů. Sklady se nejen rozšiřovaly, ale také rušily a tak v současné době prodáváme vodárenské zboží a inženýrské sítě na pěti firemních prodejních místech a obsluhujeme další tři konsignační sklady a prodejní místa jiných subjektů.

V současné době spolupracujemei s Univerzitou Tomáše Baťi ve Zlíně na projektu NÁVRH ŘEŠENÍ CENTRÁLNÍHO ŘÍZENÍ VŠECH PROCESŮ A NÁVRH NOVÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU, který je spolufinancován Evropskou Unií.

EVROPSKÁ UNIE - Evropský fond pro regionální rozvoj - OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost